Certificat energètic, què és i com obtenir-lo

El certificado energético es una herramienta muy valiosa para conocer el consumo energético y el impacto ambiental de tu hogar, además de ser un certificado imprescindible en la venta o alquiler de una propiedad. 

En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este documento esencial y los pasos a seguir para obtener el Certificado Energético para tu vivienda. ¿Quieres potenciar la eficiencia energética y contribuir a un futuro sostenible? ¡Sigue leyendo y toma nota!
 

Què és el certificat energètic dun habitatge?

També conegut com a etiqueta energètica o certificat d‟eficiència energètica, el certificat energètic és un document oficial que facilita tota la informació sobre l‟eficiència energètica d‟un habitatge.

Mitjançant una classificació des de la lletra A (més eficient) fins a la G (menys eficient), aquest certificat avalua i qualifica el consum d'energia i les emissions de CO2 que produeix un immoble, per tal de proporcionar als propietaris i usuaris de la habitatge informació rellevant per identificar àrees de millora i prendre decisions per reduir despeses i augmentar l'eficiència.

Per què és important obtenir un certificat energètic?

Obtenir el certificat d'eficiència energètica del teu immoble és fonamental per diverses raons que abasten la legalitat, l'estalvi econòmic, el valor de la propietat i la consciència mediambiental:

Complir les obligacions legals

El certificat energètic i la cèdula d‟habitabilitat són dos documents obligatoris i imprescindibles per assegurar una transacció immobiliària adequada, a més de complir amb les normatives vigents. Gràcies a la informació que ofereix el certificat d'eficiència energètica, els compradors o els llogaters poden prendre decisions més reforçades sobre el consum d'energia i els costos associats.


Reduir els costos operatius

El certificat energètic pot resultar un estalvi significatiu a llarg termini, ja que en proporcionar una avaluació del consum de l'habitatge i unes propostes per millorar l'eficiència, els propietaris i els llogaters poden reduir despeses com la de la calefacció, la refrigeració i la il·luminació.


Augmentar el valor de la propietat

Un certificat que indica una propietat amb una qualificació energètica alta sol resultar més atractiva per als potencials compradors i llogaters i, per tant, augmenta el valor de la propietat.


Crear una consciència mediambiental més gran

El certificat energètic d'un habitatge també promou la consciència mediambiental en proporcionar informació sobre l'impacte ambiental que té el consum d'energia d'una propietat i contribuir a millorar-lo.

Classificació Energètica i el seu significat

El març del 2021, seguint la normativa europea, es va establir un nou etiquetatge energètic per identificar de manera més fàcil la classificació energètica, que està representada per una lletra de l'A a la G i per un color (escala del verd al vermell) que adverteix del nivell d'eficiència energètica de l'habitatge:

 • A: color verd fosc i identifica una nova alta eficiència energètica.
 • B: color verd neutre, equival a l'antiga etiqueta A+++.
 • C: color verd menys intens i relacionat amb l'etiqueta A++.
 • D: color groc i correspon al valor A+.
 • E: color taronja i equival al valor A de l'etiqueta energètica antiga.
 • F: color taronja intens que equival al grup B de l'etiqueta anterior.
 • G: color vermell, representa el grup de menor eficiència tècnica, que a la llista anterior s'identificaven amb el grup C i D.

Com s'obté un certificat d'eficiència energètica a Catalunya?

El certificat d‟eficiència energètica de l‟habitatge a Catalunya és fonamental per complir amb els requisits legals establerts al‟Institut Català d‟Energia i, per tant, amb la normativa vigent.

Si necessiteu sol·licitar el certificat energètic d'un habitatge a Catalunya heu de seguir els passos següents:

 1. Contractació dun tècnic certificador energètic autoritzat i competent.
 2. Visita a l'immoble del tècnic certificador per recopilar totes les dades rellevants sobre l'habitatge com les mides, el tipus de construcció, l'orientació, els materials utilitzats, el sistema de calefacció i refrigeració, etc.
 3. Anàlisi energètica amb totes les dades recopilades mitjançant eines i programes específics per tal de calcular el consum denergia i les emissions de CO2 de lhabitatge.
 4. Emissió del Certificat Energètic que generarà el tècnic una vegada feta l'anàlisi. Aquest document inclou tota la informació detallada sobre l'eficiència energètica de l'habitatge juntament amb la qualificació a l'escala de lletres de l'A a la G.
 5. El pas següent serà registrar el Certificat Energètic a l'Institut Català d'Energia (ICAEN), com a requisit obligatori per validar i reconèixer legalment aquest certificat.
 6. Finalment, el tècnic certificador lliurarà el certificat al propietari de l'habitatge, que estarà obligat a proporcionar una còpia als possibles compradors o llogaters en el moment de venda o lloguer de l'immoble.


En general, el preu d'un certificat energètic oscil·la entre 50 i 200 euros aproximadament; no obstant això, el cost pot ser superior depenent de diversos factors, com ara la ubicació i la mida de l'habitatge, la complexitat de l'avaluació energètica o l'oferta i la demanda a la regió, entre d'altres.

Quant de temps és vàlid un Certificat Energètic?

A Espanya, el Certificat Energètic té una vigència de 10 anys des de la data d'emissió, per la qual cosa només serà vàlid i útil durant aquesta dècada. D'aquesta manera, tant si voleu vendre com llogar, un cop passat el període de validesa cal que renoveu el certificat energètic de l'habitatge.


Quina diferència hi ha entre etiqueta i certificat energètic?

 • El certificat energètic és un document oficial i complet amb tots els detalls específics sobre l‟eficiència energètica d‟un habitatge o un edifici.
 • L'etiqueta energètica és una representació gràfica més visual i simplificada per informar ràpidament i fàcilment els usuaris sobre l'eficiència energètica d'un habitatge.

Si no tinc certificat energètic, em poden multar?

El certificat energètic és obligatori a Espanya per a tots els habitatges que estiguin en venda o de lloguer. Per tant, si tens un habitatge a Catalunya i no disposes del certificat energètic, com a propietari de l'immoble pots enfrontar-te a penalitzacions econòmiques, les multes de les quals poden variar en funció de la gravetat de la infracció.

Generalment, la multa pot ser proporcional al valor de l'immoble, per això et recomanem que obtinguis el certificat d'eficiència energètica a Catalunya si vols evitar problemes legals o sancions.

Consells per a un habitatge eficient

Un consum d'energia més baix comporta un estalvi econòmic i la cura del medi ambient. Voleu millorar significativament l'eficiència energètica del vostre habitatge? Pareu atenció a aquests 6 consells per aconseguir-ho!

 • Assegura't que el teu habitatge compta amb un aïllament adequat a parets, terres i sostres per mantenir una temperatura constant.
 • Instal·la finestres de doble vidre o amb vidres de baixa emissivitat per tal de reduir la pèrdua de calor a l'hivern i l'ingrés de calor a l'estiu.
 • Reemplaça les bombetes incandescents o halògenes per llums LED, que tenen una vida útil més llarga i consumeixen menys energia. Això et permetrà estalviar a la factura d'electricitat.
 • Opta per electrodomèstics amb etiquetes energètiques de classe A o superior.
 • Proveu un termòstat programable per controlar la calefacció i la refrigeració eficientment.
 • La instal·lació de sistemes d'energies renovables no només redueix la dependència de fonts d'energia no renovables, sinó que també disminueix l'impacte ambiental del vostre habitatge.
   
Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles