Quan es podrà apujar el preu del lloguer amb la nova llei d'habitatge?

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va donar a conèixer el divendres 15 de març l'índex de preus de referència, per aplicar el control de les rendes del lloguer a zones declarades com a tensionades. Fins ara, la primera i única comunitat autònoma a sol·licitar-ho ha estat Catalunya, on s'aplicarà a 140 municipis, incloent-hi Barcelona, ​​Tarragona, Girona i Lleida. Aquesta mesura va entrar en vigor l'endemà.

A continuació us expliquem quant pot pujar el preu del lloguer el 2024 i en quins supòsits es podrà permetre un augment addicional.

Objectiu de la nova Llei d'Habitatge

La Llei d'habitatge té com a objectiu, segons el seu redactat, garantir l'accés a un habitatge digne i adequat, per protegir i ajudar especialment col·lectius vulnerables, mitjançant mesures accessibles i efectives.

Entre les mesures que estan en vigor destaquen:

 • El dret a la informació.
 • L'actualització de la renda.
 • La durada dels contractes.
 • Els honoraris del contracte.
 • Nova definició de gran propietari i habitatge buit.
 • Millores en el procediment de desnonament de llars vulnerables.
 • La limitació del preu del lloguer. (En vigor des del 16 de març de 2024).

 

Límits al preu del lloguer:

Sestableix un límit màxim del 3% per a lincrement anual dels lloguers en contractes vigents. A partir del 2025, s'implementarà un nou índex de referència per a l'actualització anual dels lloguers, en reemplaçament de l'IPC, per evitar augments excessius en la renda. En àrees considerades com a tensionades, s'apliquen regles més estrictes:

 • Els grans propietaris o "tenidors" no podran sobrepassar el valor mínim resultant entre el preu que correspongui segons índex de referència per a la seva zona, ni el preu del contracte anterior posterior a l'aplicació de l'actualització anual. Això s'aplica a qualsevol contracte de lloguer que es faci, ja sigui nou o renovació.
 • Per als propietaris petits, els increments en nous contractes estaran limitats al percentatge d'actualització anual permès sobre el preu del contracte anterior.

És a dir, podran aplicar l'increment de l'IPC, sempre que sigui menor a un 3%. En cas de ser superior, l'import d'actualització estaria sempre limitat a un 3%. A més, en habitatges no llogats en els darrers 5 anys, el lloguer el preu inicial ve restringit al preu màxim establert per l'Índex de referència.

Supòsits en què es podrà pujar el preu del lloguer, més del que permet l'actualització anual

El preu del lloguer es podrà augmentar de manera addicional fins a un màxim del 10% sobre la darrera renda dels darrers cinc anys, més enllà de qualsevol actualització anual del contracte anterior, sota certes condicions específiques:

 • L'habitatge ha estat objecte de rehabilitació segons l'article 41 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques en els dos anys anteriors al nou contracte.
 • S'hagueren finalitzat actuacions de rehabilitació amb un estalvi d'energia primària no renovable del 30%, acreditat per certificats d'eficiència energètica.
 • S'haurien realitzat millores d'accessibilitat, degudament acreditades, durant els dos anys previs al nou contracte.
  El contracte té una durada de deu anys o més o inclou un dret de pròrroga per a l'arrendatari.

Tot i això, en zones residencials tensionades i en cas que l'arrendador sigui considerat un "gran tenidor" d'habitatge, la renda inicial quedarà limitada igualment per l'índex de preus. D'aquesta manera no es permet que l'increment addicional del 10% superi el límit màxim del preu segons els índexs de preus de referència.

La pujada permesa va lligada a l'IPC?

L'Índex de Preus al Consum (IPC) és un indicador que avalua la variació dels preus de béns i serveis i impacta en el poder adquisitiu dels ciutadans. Calculat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), utilitza una cistella de compra representativa dels productes més consumits, comparant aquests preus amb mesos anteriors. Un IPC positiu indica augment de preus, mentre que un de negatiu assenyala una disminució.

D'aquesta manera, com a part del “Pla de xoc de resposta a la guerra”, la nova legislació ha decidit que l'actualització de preus dels lloguers ja no estigui lligada a l'IPC, amb la finalitat de protegir els llogaters de possibles pujades desproporcionades als seus lloguers a causa de la recent escalada de la inflació.

Quant pot pujar el preu del lloguer el 2024?

Tal com estableix aquesta legislació, tant els propietaris individuals com els grans tenidors (a Catalunya es redueix el llindar de “gran tenidor” de 10 a 5 habitatges) no poden augmentar el lloguer en més del 3% anualment el 2024.

Necessites assessorament en el lloguer de la teva propietat?

A Finques Riera Blanca, us proporcionem l'assessorament expert que necessiteu per treure el màxim rendiment en el lloguer de les vostres propietats. Ja sigui que estiguis buscant llogar el teu apartament, casa o local comercial, el nostre equip t'acompanya a cada fase del procés, oferint-te un servei personalitzat que vetlla pels teus interessos. Contacta'ns ara i assegura el millor resultat en el lloguer de la teva propietat!
 
Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles