Andreu Valero
Administrador de Finques
Andreu Valero
"

 

La imatge més jove de l'oficina, oficial habilitat pel col·legi d'administradors i agent immobiliari.

La seva especialitat: el tracte amb la gent, gestionar, mediar i ajudar.

Dins de les seves qualitats destacarien la seva capacitat resolutiva, de gestió i administració així com la seva empatia i professionalitat.

Sempre en contacte amb els seus clients i els seus proveïdors.

"

Experiencia

Emprenedor per naturalesa, ha administrat i treballat en diverses empreses, sempre en sector serveis. Des de grups d'inversió, representant de grans tenidors, fins a l'administració de comunitats.

Estudios

Grau en RELACION LABORALS I OCUPACIÓ.
Curs de llei d'arrendaments urbans pel CAFBL.
Curs d' OFICIAL HABILITAT en CAFBL.

Idiomas

Anglès
Nivell Mig
Catalán
Nivell Natiu
Castellà Nivell Natiu
Nivell Natiu